Coaching & Caring

Zet de stap naar de oplossing

Hoe je als leidinggevende/ medewerker in de gezondheidszorg of het onderwijs regie op je eigen situatie, zowel privé als op het werk, kunt krijgen.NOBCO nestor in coaching-v1los-200px

IMG_2619Ik heb in veel zorg en onderwijsinstellingen gewerkt. Daar heb ik gezien wat de kracht is van nieuwe     ontwikkelingen, maar ook wat het van leidinggevenden en medewerkers vraagt om in te spelen op die veranderingen. De praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie! Ik heb zelf ondervonden hoe lastig het is om je eigenheid, je eigen wijsheid dan niet kwijt te raken. Vandaar mijn motto: ” Laat je eigen wijsheid niet als zand door je vingers glijden!”

Het is mijn eigen ervaring, maar ik zie dat in de praktijk ook terugkomen, dat voorbij gaan aan jezelf stress oplevert, waardoor je minder creatief met de situatie om kunt gaan, je denken wordt als het ware  geblokkeerd.

Herken je deze verzuchtingen?

 • Ik weet niet precies wat ik wil
 • Ik heb nog geen helder doel voor ogen
 • Wat moet ik nu
 • Ik voel me niet zeker in mijn baan
 • Het lukt me niet om de zaken die ik belangrijk vind, bespreekbaar te maken
 • Ik word niet gehoord
 • Hoezo, positieve feedback …..
 • Ik word niet gerespecteerd door mijn leidinggevende/collega’s
 • Iedereen doet gewoon maar waar ze zin in hebben
 • Ik pieker me suf, maar zie geen andere invalshoek

“Als je de dingen blijft doen zoals je die nu doet verandert er niets”

Dus kom in actie!
Mijn naam is Joke van Hardeveld en ik ga graag met jou in gesprek. Als je die stap maakt dan levert je dat zeker wat op.

 • Inzicht waar je vast loopt
 • Weten waarom je dingen doet zoals je ze doet
 • Rust in je hoofd en lijf
 • Herkenning wat voor jou belangrijk is
 • Ontdekken wat je verlangens zijn
 • Ervaren wat je hoofd, hart en onderbuikgevoelens je te zeggen hebben
 • En daarnaar te luisteren
 • Wat je nodig hebt om dat wat je wilt ook echt te gaan doen
 • Hoe je dat kunt vlot trekken

Zodat je uiteindelijk

 • Eigen emoties kunt toelaten zonder je erdoor te laten beheersen.
 • Je eigen aandeel in situaties serieus neemt, maar je bewust bent dat je niet altijd schuldig bent aan die situatie.
 • Durft te veranderen en blijft zoeken naar ontwikkeling.
 • Op eigen benen kunt staan
 • Je kwetsbaar op durft te stellen: jij weet ook niet alles.
 • Oog hebt voor de ellende van anderen zonder je eigen situatie uit het oog te verliezen
 • Niet zwart-wit denkt, maar kleurrijk en creatief.

Word je daar niet blij van?