Coaching & Caring

Mijn aanbod

NOBCO nestor in coaching-v1los-200pxIndividueel

In 1:1 gesprekken kijken we samen waar jij aan wilt werken. Daarbij ga ik met jou een coachrelatie aan, die niet alleen gericht is op je probleem, maar op jou als totaal mens. Van mij mag je verwachten dat ik zonder oordelen naar je luister, waarbij ik benoem wat ik zie, hoor en bij mezelf waarneem. Ik nodig je uit om te kijken naar de patronen, die je hanteert. Ik vraag je of je het met mij eens of oneens bent, maar jij bepaalt wat voor jou waar is. Elk gesprek zal steeds beginnen met de vraag wat het gesprek jou deze keer moet opleveren. En ik zal ook regelmatig aan je vragen of we op de goede weg zijn of hoe je vindt dat we het beste verder kunnen gaan. Daarbij stem ik me af op het hier en nu, dat wat jou op dit moment bezig houdt. Jij bent immers zelf je eigen expert! Ik bied jou de veilige relatie, waarin je je kunt uiten, mag zijn wie je bent en kunt leren.

Voor jou en je team

Ondersteuning bij gesprekken die je met je individuele medewerker voert.

Het is niet zo dat ik me direct meng in deze gesprekken. In de meeste gevallen gaat het om feedback geven achteraf waardoor jij inzicht krijgt in processen. Je kunt daarbij denken aan processen als:

 • Hoe komt het dat ik denk dat ik een afspraak heb gemaakt en mijn medewerker niet
 • Waardoor komt het eigenlijke probleem niet op tafel
 • Wat maakt dat ik me bij deze medewerker niet op mijn gemak voel
 • Hoe kan ik het gesprek beter naar het doel leiden
 • Hoe confronteer ik mijn medewerker
 • enz. enz.

Als het kan neem ik deze gesprekken op, zodat we ook concreet kunnen zien en horen wat er gebeurt.

Ondersteuning bij team kwesties.

Als leidinggevende heb je vaak vragen. Hier volgt een greep uit de kwesties waar ik regelmatig bij ondersteun:

 • Hoe kan een nieuwe visie op een creatieve manier vorm krijgen.
 • Wat betekent die verandering eigenlijk voor mij? Wat betekent het voor mij persoonlijk als die verandering niet doorgaat of niet voldoende succesvol wordt?
 • Waar haal ik de urgentie vandaan om impopulaire maatregelen te nemen.
 • Hoe enthousiasmeer ik medewerkers
 • Hoe stel ik grenzen in zo’n proces, welk gedrag is voor mij niet acceptabel
 • Hoe verander ik als leidinggevende mijn eigen gedrag waardoor anderen ook uitgenodigd worden hun gedrag te veranderen. Wat houd ik met mijn gedrag in stand.
 • Hoe verander ik de werksituatie
 • enz. enz.

Samen maken we van tevoren een inschatting over de duur van het traject en het aantal te voeren gesprekken.