Coaching & Caring

Is er een probleem?

Afgelopen week werd ik gevraagd bij een werkoverleg van een team. In die setting wilden medewerkers werkafspraken maken. Ze hadden een lijst met 11 punten opgesteld, waarvan 1 medewerker er  9 had ingebracht. Ik neem jullie mee in de situatie , die ik tegen kwam.

Doordat de meeste punten waren ingebracht door 1 medewerker was het nodig om bij elk punt na te gaan: Is er sprake van een probleem? Is het een probleem of een beperking? Voor wie is het een probleem? Wat heeft het voor invloed op de bewoner? Welke mogelijke oplossingen kun je bedenken en hoe vindt besluitvorming daarover plaats? Ze hadden het er immers met elkaar nog niet over gehad!

Het grappige als je door gaat vragen is dat er bij meer dan de helft van de punten helemaal geen sprake is van een probleem. Een medewerker wil alleen maar aangeven dat bepaalde zaken opnieuw even scherp op het netvlies moeten komen te staan. Wat wel interessant is is hoe er in een team mee omgegaan wordt.

Het was een heel kabaal. Al bij de eerste vraag praatte een aantal medewerkers door elkaar, waarbij hun totaal ontging wat anderen over het onderwerp zeiden.  Ik laat dat zelf altijd even doorgaan om dan vervolgens te voorschijn te komen met de vraag: Wat gebeurt er nu op dit moment? Ik heb de ervaring dat dit altijd werkt. Mensen komen dan vanzelf met: “ik zei” …en ..”zij luistert niet” enz. Vervolgens ga ik dan verder met vragen als: Wat heeft dat voor effect op je? Hoe voel je je daarbij? Wat zou je anders kunnen doen? e.d.. Ik merk dat mensen zich daardoor gehoord voelen, dat de sfeer verandert, steun wordt ervaren, waardoor je toekomt aan essentiële onderwerpen als: Hoe kan het dat 1 persoon alle punten inbrengt. Wat zegt dat over haar, over jullie als team. Onderwerpen als ik maak me klein dan pakt zij het wel op kunnen dan aan de orde komen. Loslaten, niet willen falen, aardig geworden vonden waren onderwerpen die ter tafel kwamen als argumenten om de huidige situatie te omschrijven.

Dus ja, er was en is een probleem. Het probleem van het team ligt in de interactie met elkaar en hoe die is gegroeid vanuit het verleden. Dat gaan we in een volgende bijeenkomst verder uitwerken. Samen hebben we bedacht om die bijeenkomst te besteden aan het afsluiten van het verleden. Hiervoor gaan we kijken waar we als team over 1 jaar willen staan, welk gedrag ieder individu dan beter achterwege kan laten, welke functie dat gedrag had en wat je daar zelf voor in de plaats kunt zetten. Daarnaast nagaan wat je in het team hebt geleerd en wat je daarvan mee wilt nemen naar de toekomst. Want: zo gaf het team aan: we willen zelf ook af van het verleden er een streep onder zetten. Maar dat vraagt wel kijken naar je gedrag en hoe helpt het gedrag dat je vertoont je naar het teamdoel dat is gesteld en wat zet je dan voor het oude disfunctionele gedrag in de plaats. Doe je dat niet, dan blijft het probleem of steekt opnieuw de kop op. Het vraagt lef om dit aan te pakken, maar levert je veel op.

Heb je hier vragen over of wil je meer weten neem dan gerust contact met me op.

 

 

Laat een reactie achter