Coaching & Caring

Wat je eigen verhaal je kan opleveren!

Deze week is de week van de werkstress.  Wil jij meer balans in je functie als leider?
Leiderschap is een functie, waarin je makkelijk in de verleiding kunt komen om je grens over te gaan om resultaat te bereiken. Nu in veel gevallen de werkomgeving steeds uitdagender maar ook onzekerder wordt, is weten wat je gedrag  je oplevert steeds belangrijker. Wat mijzelf daar enorm bij geholpen heeft is het analyseren van mijn eigen verhaal.

Mijn eigen verhaal begint in mijn gezin van herkomst.Ik vertaal het nu even naar jou.

Maak voor jezelf eens een tekening van het gezinssysteem waarin je als kind opgroeide. Breng in die tekening  liefst 3 generaties in beeld. Haal je eens voor de geest hoe deze generaties met elkaar omgingen en stel jezelf daarbij een paar vragen:
– Hoe werden verantwoordelijkheden gedeeld in het gezin?20141105_155040
– Hoe werden beslissingen genomen?
– Wie had bij welk onderwerp de leiding in dit gezin?

Vertaal datgene wat je hebt geleerd in je “familiebedrijf” eens naar je eigen persoonlijke relaties. Waar ben je toen heel bedreven in geworden?  Dat zijn je huidige kwaliteiten.Welke paralellen zie je tussen je gedrag van toen en nu?

Kijk nu eens naar je werkomgeving. Welke vroegere relaties klinken tot op de dag van vandaag nog door in de manier waarop je omgaat met mensen in je werkomgeving? Wedijver je nog met bepaalde teamgenoten, zoals vroeger met je zus? Streef je nu even tevergeefs naar erkenning van je chef als destijds naar die van je vader? Zou je aan het eind van je werkdag nog steeds graag naar huis gaan in de wetenschap dat je moeder daar op je wacht met thee en koekjes? Noteer 5 paralellen tussen je gezinssituatie uit je jeugd en de meest intensieve relaties in je werk.

Probeer je een recente gebeurtenis op je werk in herinnering te roepen waarbij één van die parallellen in het geding was. Neem een gebeurtenis, waarbij je kritisch bent over je eigen opstelling en probeer de diepere spanning te ervaren tussen je reactie in het gezin van toen en je reactie in het hier en nu. Kies een relatie in je werk, die voor jou op dit moment cruciaal, verwarrend, pijnlijk, kritiek of competitief is. Maak nu eerst een kernkwadrant van jezelf met betrekking tot die relatie. Wat is de positieve kwaliteit die jij inbrengt in die relatie en probeer op basis daarvan je eigen exces (valkuil), irritatie (allergie) en tenslotte je blinde vlek ( uitdaging) te benoemen.

Mijn kernkwadrant:
Vastberadenheid (kwaliteit)     →    Gedram (valkuil)
↑ ↓                                                                ↑ ↓
Passiviteit (allergie)                ←    Geduld (uitdaging)

Kwadrant van mijn relatie
Strategisch denken (kwaliteit)  →   Passiviteit (valkuil)
↑↓                                                                 ↑↓
‘Kip zonder kop’ (allergie)        ←    Initiatief (uitdaging)

Mijn allergie is de valkuil van mijn relatie. Mijn uitdaging is om geduldig te blijven wanneer mijn relatie komt met allerlei strategische inzichten en daar vervolgens geen uitvoering aan geeft. Het is voor mij niet handig om te gaan drammen. Daarmee boor ik zijn uitdaging ‘initiatief” alleen maar verder de grond in. Bovendien ga ik vanuit mijn gedram eerder reageren als ‘kip zonder kop’ en val dan binnen zijn allergie. Dus: geduldig blijven en vragen hoe hij zijn plannen wil uitvoeren, welke stappen hij al heeft gezet enz. om hem in de actie modus te krijgen.

Wat levert dit je nu op?
– Bewust wording van gewoonten, beslissingen en problemen waar je tot nu toe misschien niet of weinig over nadacht.
– Patronen in je eigen karakter en levensgeschiedenis
– Inzicht in jezelf en je zwakke kanten als leider
– Het signaleren van je eigen patronen op voorhand en begrijpen waarom anderen zich opstellen zoals ze doen
– Geamuseerd lachen en zo wat afstand nemen van de vreemde persoonlijke en netelige situaties waarin je door je eigen toedoen steeds weer opnieuw belandt.

Wil je dit zelfonderzoek met me delen dan hoor ik dat graag van je.

Reacties

Reactie van t.colpa
26-11-2014 om 18:56

Dank voor dit mooie heldere verhaal. Nu de vertaling naar mijn eigen situatie dat is nog wel even huiswerk.

Reactie van Joke van Hardeveld
27-11-2014 om 09:28

Gewoon doen! Het is wel even werk, maar je krijgt er ook iets voor terug: inzicht.

Laat een reactie achter