Coaching & Caring

Betalen voor zieke ex werknemers!

Ja, het is geen verzinsel. Het is echt waar. Hoe bizar het ook klinkt. Jouw medewerkers, die ziek uit dienst gingen vielen tot nu toe onder het ziektewet vangnet en kregen dus een ziektewet uitkering, maar….

In oktober 2012 is er een nieuwe wet aangenomen, de wet BeZaVa. Voluit de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters.  Deze wet bepaalt dat je premie moet gaan betalen voor die medewerkers, die in het ziektewet vangnet terecht komen!

Om welke medewerkers gaat het dan?

  • Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd, die in die periode ziek zijn geworden en die bij afloop van het contract nog niet hersteld zijn. Zij gaan ziek uit dienst en regelrecht het ziektewet vangnet in.
  •  Zieke oproepkrachten (nul uren contracten, die aflopen/ afgelopen zijn).
  • Werklozen zonder WW- uitkering, die binnen 28 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ziek worden. Deze zijn dus al bij jou uit dienst, maar jij bent de laatste werkgever.

Deze wet gaat officieel in per 1 januari 2014. Op dit moment stuurt het UWV al brieven naar werkgevers waarin wordt aangegeven welke vangnetters, die bij hen bekend zijn, in 2012 voor het eerst een WGA uitkering of een Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Deze brief moet je als werkgever goed bekijken. Het is de basis voor de belastingdienst op grond waarvan de premies voor jouw  bedrijf worden vastgesteld.

Ik adviseer je om goed na te gaan of de werknemer, die in die brief genoemd wordt wel bij jou in dienst was. Ook het UWV  maakt fouten! Verder is het belangrijk dat je weet hoe het nu is met die medewerker. Heeft hij al weer werk, is hij aan het re-integreren bij een andere werkgever en daar gedetacheerd, is hij overleden, is hij gekeurd en voor minder dan 35% afgekeurd, is hij met pensioen enz. enz.? In al die gevallen staat hij onterecht in die brief van het UWV. Maar dat moet je dus wel onderzoeken!

Het probleem is dat je vaak die medewerkers niet meer hebt gevolgd. Het gaat over medewerkers, die in 2012 voor het eerst een uitkering via de WGA of Ziektewet hebben ontvangen. Voor die tijd waren sommigen van hen al 2 jaar ziek. Weet je nog wie dat waren vanuit 2010! Zeker bij nul urencontracten is dit niet eenvoudig! En toch is het de moeite om dat goed uit te zoeken, want het gaat om heel veel geld.

In 2014 krijgt een werkgever te maken met drie afzonderlijk gedifferentieerde premies. Eentje daarvan ken je al, namelijk de WGA premie vast. Dat is de premie die je nu betaalt voor die medewerkers die na de WIA keuring een WGA uitkering hebben gekregen. Je betaalt daar als werkgever nog 10 jaar een premie voor. Per werknemer met een  inkomen tussen de € 20.000,– en  € 30.000,– ben je daar gemiddeld 1 tot 1 ½ ton aan kwijt.

Daarnaast komen er dan in 2014 twee nieuwe premies:

  • Een premie Ziektewet. De hoogte van deze premie wordt bepaald door jouw medewerkers, die instromen in het ziektewet vangnet. Wie dat zijn heb ik onder het kopje om welke medewerkers gaat het dan?  aangegeven)
  •  Een premie WGA flex. Jouw medewerkers die instromen in het ziektewet vangnet worden na 52 weken door het  UWV gekeurd om na te gaan of zij in aanmerking komen voor een WGA uitkering.  Komen zij daarvoor in aanmerking dan ga je voor hen de premie WGA flex gedurende 10 jaar betalen.

Kortom het is belangrijk om de brief van het UWV waarin alle vangnetters staan goed te bekijken. Horen ze wel bij jou thuis en in hoeverre is het terecht dat ze als vangnetter worden aangemerkt!

Binnen 6 weken moet je bezwaar aantekenen bij het UWV voor die vangnetters waarvan jij onderbouwt kunt aangeven dat zij niet aan jou kunnen worden toegerekend. Het kan handig zijn ook je bedrijfsarts bij dit proces te betrekken. Maar doe iets… het kan je tonnen besparen.

En weet je niet hoe je dit effectief kunt aanpakken neem dan even contact met me op. Samen komen we daar vast wel uit!

 

 

Laat een reactie achter